jaunumi

bilde

Saskaņā ar 2016. gada 11. aprīlī noslēgto vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr. 4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošanu, CSDD veic nacionālā līmeņa uzlādes staciju tīkla izveidošanu. Projekta pirmās kārtas īstenošanas rezultātā jau no 2018. gada jūlija darbu uzsācis CSDD izveidotais elektromobiļu uzlādes staciju tīkls, ar 70 ātrās uzlādes stacijām uz valsts galvenajiem autoceļiem (TEN-T ceļiem) vai tiešā to tuvumā un lielākajās apdzīvotās vietās.

Klienti uzlādes staciju precīzu atrašanās vietu un uzlādes pakalpojuma pieejamību tiešsaistes režīmā var redzēt e-mobi aplikācijā, tādejādi ikviens klients var ieplānot sev piemērotāko maršrutu un pārliecināties par iecerētās uzlādes stacijas pieejamību.

Visvairāk uzlādes stacijas tiek izmantotas Rīgā un tās apkārtnē, kur elektromobiļu koncentrācija ir vislielākā. Pateicoties uzlādes infrastruktūras pieejamībai, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem straujāks ir arī elektromobiļu skaita pieaugums, un šobrīd Latvijā ir reģistrēti jau 510 elektromobiļi.

Ir uzsākta projekta otrās kārtas īstenošana un notiek darbs pie nākošo 40 elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo elektropieslēgumu būvprojektu izstrādes. Paralēli notiek darbs pie iepirkuma “Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju piegāde, uzstādīšana un uzturēšana” iesniegto piedāvājumu vērtēšanas, lai noteiktu elektromobiļu ātrās uzlādes staciju piegādātāju un uzturētāju otrās kārtas ietvaros izbūvētājām elektromobiļu uzlādes staciju uzstādīšanas vietām.

Kopumā ERAF līdzfinansētā projekta īstenošanas laikā līdz 2021.gada beigām visā Latvijā paredzēts izbūvēt līdz 150 elektromobiļu ātrās uzlādes stacijām, kas nodrošinās elektromobiļu lietotājiem pārvietošanās iespējas praktiski visā Latvijas teritorijā.

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766