jaunumi

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošanas ietvaros CSDD izsludinājusi iepirkumu “Pētījums par elektromobiļu ātrās uzlādes staciju izvietojumu” veikšanu.

Pētījuma mērķis ir noteikt precīzas elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietas reģionālo ceļu tīklā un apdzīvotās vietās.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties šeit:

https://www.csdd.lv/iepirkumi/petijums-par-elektromobilu-atras-uzlades-staciju-izvietojumu

Turpinot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” pirmā posma realizāciju, kura ietvaros paredzēts izvietot ātrās uzlādes stacijas uz valsts galvenajiem autoceļiem (TEN-T ceļiem) vai to tuvumā, CSDD izsludinājusi iepirkumu “Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties šeit:

https://www.csdd.lv/iepirkumi/elektromobilu-atras-uzlades-staciju-uzstadisanas-vietu-izbuves-buvprojektu-izstrade-un-autoruzraudziba-id-nr-csdd-2016-70-eraf

Turpinot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” pirmā posma realizāciju, kura ietvaros paredzēts izvietot ātrās uzlādes stacijas uz valsts galvenajiem autoceļiem (TEN-T ceļiem) vai to tuvumā, CSDD izsludinājusi iepirkumu “Elektromobiļu ātrās uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”.

Konkursa rezultātā plānots noslēgt līgumu par uzlādes staciju uzstādīšanas vietu izbūves un  inženiertīklu būvprojektu izstrādi,  kā arī nodrošināt to autoruzraudzību būvprojekta realizācijas laikā.

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties šeit: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/par_csdd/uznemums/iepirkumi/?doc=3421

 

 

2016.gada 3.septembrī Stāmerienas stacijā notiekošajos Bānīša svētkos piedalīsies elektromobiļi VW e-up!, Nissan Leaf, Nissan e-NV200 un BMW i3. Brauciens ar elektromobili uz Bānīša svētkiem ir kļuvis iespējams pateicoties Gulbenē 2014.gadā uzstādītajai ātrās uzlādes stacijai. Gulbenes uzlādes stacija ir iekļauta gan Latvijas, gan starptautiskajās uzlādes punktu kartēs, tādejādi pievēršot elektromobiļu ceļotāju uzmanību Gulbenes novadam.

 

Ar elektromobiļiem Bānīša svētkos piedalīsies:

-       Gulbenes pašvaldība ar VW e-up!;

-       „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” ar lielā akumulatora Nissan Leaf;

-       AS „Madonas ūdens” ar Nissan e-NV200;

-       VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” ar BMW i3.

 

Svētku dalībnieki varēs uzzināt par elektromobiļu lietošanas pieredzi, par atbalstu, t.sk., bezmaksas autostāvvietām Rīgā, kā arī par ātrās uzlādes staciju tīkla izveides gaitu Latvijā.

 

Svētkos pievērsīsim uzmanību elektromobili un tvaika lokomotīvi vienojošajai priekšrocībai – iespējai izmantot no Latvijas atjaunīgajiem energoresursiem iegūto enerģiju: tvaika lokomotīve no koksnes iegūst siltumu, savukārt elektromobilis no enerģētiskajiem augiem, ūdens plūsmas, saules vai vēja – elektrību.

 

Elektromobiļi Gulbenē:

plkst. 10:00 – 11:00 elektromobiļi atradīsies pie ātrās (līdzstrāvas) uzlādes stacijas Brīvības ielā 66, kur elektromobiļu lietotāji atbildēs uz jautājumiem.

 

Elektromobiļi Stāmerienā:

-       no plkst. 13:00 varēs iepazīt elektromobiļus, kā arī iztaujāt elektromobiļu lietotājus;

-       plkst. 15:00-15:10 elektromobiļu lietotāju uzruna svētku dalībniekiem.

 

Elektromobiļu dalību Bānīša svētkos organizē biedrība „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība” ar biedrības „Auto Asociācija” atbalstu.

 

Bānīša svētku pilnā programma: http://www.gulbene.lv/lv/zr/klt-z/2128-ban16


Biedrība „Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība”
www.bimab.lv
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ir veikts pētījums “Latvijas nacionālā elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju tīkla izveidošanas analīze”, lai izvērtētu Elektromobilitātes attīstības plāna 2014. – 2016. gadam atbilstību šī brīža un prognozētajai situācijai Latvijā, kā arī ETL un to uzlādes infrastruktūras tehnoloģiskajam progresam un inovācijām.

Pētījuma ietvaros veikta aptauja, kurā noskaidrots, ka 91% Latvijas ETL lietotāji vēlas ātrās uzlādes stacijas, lai nodrošinātu akumulatoru baterijas uzlādi pēc iespējas īsākā laika periodā. Tāpat ETL lietotāji atzina, ka šobrīd gandrīz neizmanto ETL tāliem braucieniem, tomēr būtu gatavi to darīt, ja Latvijā tiktu izveidots ērts un vienmērīgs ETL uzlādes staciju pārklājums.

Efektīva, progresīva un inovatīva nacionālā ETL uzlādes tīkla izveidei ieteikts uzstādīt tikai ātrās uzlādes stacijas (jauda vismaz 50 kW) un tās nepieciešams izvietot arī katrā no nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centriem un šo centru savienojošajiem ceļiem.

Iespējamais Latvijas nacionālais ETL ātrās uzlādes tīkls

 

Ar pētījumu un tā rezultātiem iespējams iepazīties ŠEIT.  

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766