jaunumi

Saskaņā ar 2016. gada 11. aprīlī noslēgto vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 4.4.1.0/16/I/001 “Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana” īstenošanu, CSDD veic nacionālā līmeņa uzlādes staciju tīkla izveidošanu.  Šis projekts tiek realizēts vairākos posmos un pirmajā posmā paredzēts uzstādīt 70 elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas uz valsts galvenajiem autoceļiem (TEN-T ceļiem) vai to tuvumā un apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 5000. Šobrīd notiek darbs pie pirmās kārtas uzlādes stacijām nepieciešamo elektropieslēgumu un uzstādīšanas vietu projektu izstrādes, ko veic iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēts uzņēmējs – SIA “Kvēle”. Tuvākajā laikā, līdz ar iepirkuma procedūras noslēgšanos, plānots uzsākt otrās kārtas uzlādes staciju projektu izstrādi.  Pēc projektu izstrādes plānots uzsākt uzlādes staciju uzstādīšanas vietu un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo elektropieslēgumu izbūvi.

Projekta realizācijas ietvaros ir uzsākts pētījums par nacionālā uzlādes tīkla otrā posma uzlādes staciju uzstādīšanas vietu noteikšanu, ko veic SIA “PricewaterhouseCoopers”. Pētījuma laikā paredzēts noteikt precīzas līdzstrāvas ātrās uzlādes staciju atrašanās vietas un to skaitu uz TEN-T ceļus savienojošiem reģionālajiem ceļiem, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros un lielākajās apdzīvotajās vietās, izvērtējot tādus kritērijus, kā piemēram, iedzīvotāju blīvums, satiksmes intensitāte u.c. Šo staciju izvietojums kopā ar pirmajā posmā paredzētajām uzlādes stacijām ļaus sasniegt nacionālā līmeņa uzlādes tīkla galveno mērķi - novērst elektromobiļu braukšanas attāluma ierobežojumu un nodrošināt pēc iespējas ātrāku elektromobiļu akumulatoru bateriju uzlādi, t.i. ātrāku to mobilitātes atjaunošanos. 

Kopumā ERAF līdzfinansēto projektu paredzēts īstenot līdz 2021. gada janvārim.  

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766