jaunumi

 

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) turpina pētījuma  1.2. „Pētījums par tālas darbības RFID izmantošanu elektroauto automātiskai identifikācijai un šādas sistēmas eksperimentālā modeļa izstrāde” realizēšanu projekta „Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par kuru SIA „ Transporta mašīnbūves kompetences centrs” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2011.gada 06.aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KC-11-0002.

Šī pētījuma mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par iespējām automātiski identificēt elektroauto to uzlādes veikšanai, izmantojot numuru zīmēs iestrādātos RFID sensorus, kā arī izstrādāt elektroauto automātiskās identifikācijas sistēmas eksperimentālo modeli.

Līdz šim pētījuma gaitā ir apzināti RFID uztveršanas lauka parametri un veikti RFID signālu uztveršanas testi ar mērķi uzkrāt datus to pētīšanai un analīzei. Balstoties uz iegūtajiem datiem tika izstrādāts signālu filtrācijai nepieciešamais matemātiskais modelis un veikta tā integrācija RFID lasītājā un uzlādes stacijas vadības programmatūrā.

Šobrīd ir uzsākta sistēmas testēšana dabā, simulējot dažādus elektroauto izvietojuma variantus pie uzlādes stacijas. Praktisko testēšanu plānots veikt vairākos ciklos, līdz tiks sasniegts vēlamais rezultāts. 

Pētījumu CSDD īsteno sadarbībā ar SIA „Transporta mašīnbūves kompetences centrs”, SIA „MMX Energy” un SIA „Applied Electronic Labs”.

 

 

 

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766